Eén telefoontje en uw zorg is onze zorg

Zorgverlening en coronavirus (COVID-19)

Klik hier of scroll omlaag voor nieuwe informatie.

Heeft u hulp of zorg nodig? Bel ons en Zorgsamen regelt dat u snel wordt geholpen.

Wij doen dat voor ouderen, maar ook voor mensen die door ziekte of een beperking zelf het huishouden niet kunnen doen. Of die behoefte hebben aan persoonlijke verzorging of begeleiding.

Zorgsamen is een betrouwbare, erkende organisatie met vele jaren ervaring, die zorgt dat er voor u hulp op maat komt van een van onze vaste medewerkers.

Woont u in ons verzorgingsgebied en kunt u het zelf even niet meer aan? Bel dan Zorgsamen: 0297-521916.


Onze zorgverlening in verband met het coronavirus

De afgelopen tijd zijn er door de Rijksoverheid, op advies van het RIVM, allerlei maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus (COVID-19). Met dit bericht informeren wij u over wat dat betekent voor onze zorgverlening.

De gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat bij Zorgsamen voorop. Wij volgen de actuele informatie en zullen aan de hand daarvan inspelen op de ontwikkelingen. Onze medewerkers houden wij op de hoogte met Nieuwsflitsen.

De overheid omschrijft de Thuiszorg, inclusief de huishoudelijke hulp, als ‘cruciale’ beroepsgroep. Onze prioriteit is daarom vanaf het begin geweest om de huishoudelijke hulp te continueren en vervuiling van uw leefomgeving te voorkomen.

(Mogelijke) besmetting

Op het moment dat er bij u sprake is van een (vermoedelijke) besmetting met het coronavirus, stoppen wij onze dienstverlening, of stellen die tijdelijk uit. Wij verzoeken u om in dat geval direct contact met kantoor op te nemen. Als u 24 uur geen klachten (zie hieronder) heeft, kunnen wij de dienstverlening weer opstarten.

Wanneer (het vermoeden bestaat dat) onze medewerker besmet is met het coronavirus, dan wordt deze medewerker niet meer ingezet, totdat hij/zij minimaal 24 uur geen klachten (zie hieronder) meer heeft.

Van klachten is sprake in geval van:

  • Verkoudheid
  • Loopneus
  • Niezen
  • Keelpijn en hoesten
  • Verhoging en/of koorts
Hygiëne/ beschermende maatregelen

Voor onze medewerkers gelden de richtlijnen die door de Rijksoverheid en het RIVM zijn opgesteld.

De hygiënerichtlijnen van het RIVM zijn:

  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar
  • Schud geen handen
  • Was uw handen regelmatig met zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Verder zijn er vragen over het gebruik van extra beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, mondkapjes en desinfectiemiddelen. Ook hierin volgen wij de laatste richtlijnen. De richtlijnen geven aan dat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen alleen verplicht is bij besmette cliënten. De huishoudelijke hulp moet in ieder geval worden uitgesteld als dit het geval is, waardoor beschermingsmiddelen niet nodig zijn. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van handschoenen.

Het kan voorkomen dat onze medewerker u vraagt om zoveel mogelijk in een andere ruimte te verblijven tijdens het schoonmaken van uw woning. Dit doen wij om de gezondheidsrisico’s van u en onze zorgverleners te beperken.

Wij zijn ons bewust dat de maatregelen ingrijpend kunnen zijn voor u en uw naasten, maar vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met ons kantoor op 0297-52 19 16 of stuur een e-mail naar info@zorgsamen.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Het Zorgsamen team

Lees ook: Bloemetje van de Cliëntenraad