Vervuiling en ontruiming

ontruimingWoningen kunnen zwaar vervuild zijn of vol met spullen staan. Vervuiling die op den duur stankoverlast veroorzaakt en ongedierte aantrekt. Bovendien kan er sprake zijn van brandgevaar.

Soms is dit het gevolg van psychische problemen van de bewoner, waarbij obsessief van alles wordt verzameld en opgeslagen. Hulpverleners spreken dan over ‘hoarding’. Vaak proberen gemeenten en verhuurders de problemen in eerste instantie met de bewoner zelf op te lossen. Maar soms is de inzet van zwaardere middelen nodig!

Zorgsamen heeft ervaring in het individueel begeleiden van die min of meer gedwongen ontruimingen en schoonmaak. Samenwerking met bijvoorbeeld het sociale wijkteam en andere hulpverleners is dan essentieel. Praktisch met elkaar aan de slag gaan, op basis van duidelijke afspraken en snel resultaat.

Meer informatie? Bel Zorgsamen op 0297-521916 of stuur een e-mail naar info@zorgsamen.nl.