Zorg in Natura

Als u een indicatie krijgt waardoor u recht heeft op huishoudelijke hulp, noemen we dat Zorg in Natura (ZIN). U krijgt zo’n indicatie bijvoorbeeld van de gemeente, op basis van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Zorg in Natura is zorg die door een erkende thuiszorgorganisatie wordt verleend. U betaalt alleen een wettelijke eigen bijdrage die door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in rekening gebracht wordt.

De eigen bijdrage is momenteel een vast bedrag en bedraagt in 2024 € 20,60 per maand.

Wilt u niet te veel regelwerk? Dan is Zorg in Natura een prima keus. Maar wilt u liever zelf uw zorg of hulp regelen, dan kunt u ook kiezen voor het Persoonsgebonden Budget (PGB).