Zorg in Natura

Als u een indicatie krijgt waardoor u recht heeft op huishoudelijke hulp, noemen we dat Zorg in Natura (ZIN). U krijgt zo’n indicatie bijvoorbeeld van de gemeente, op basis van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Zorg in Natura is zorg die door een erkende thuiszorgorganisatie wordt verleend. U betaalt alleen een wettelijke eigen bijdrage die door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in rekening gebracht wordt.

Het CAK berekent die eigen bijdrage aan de hand van het aantal uren zorg en het inkomen van u en uw eventuele partner. Op de website van het CAK kunt u die eigen bijdrage ook zelf berekenen.

Wilt u niet te veel regelwerk? Dan is Zorg in Natura een prima keus. Maar wilt u liever zelf uw zorg of hulp regelen, dan kunt u ook kiezen voor het Persoonsgebonden Budget (PGB).