Wie en wat is Zorgsamen?

Zorgsamen is in de regio een van oudsher vertrouwde particuliere organisatie, die hulp biedt aan vaak oudere mensen die zorg nodig hebben.

Zorg als huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding.

Maar Zorgsamen is er niet alleen voor ouderen, wij zijn er ook voor mensen met een lichamelijke beperking of voor hen die bijvoorbeeld na een operatie (tijdelijk) hun huishouden niet kunnen doen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit staan bij Zorgsamen voorop. U moet altijd op ons kunnen rekenen.