Informatie over het coronavirus

Op 15 maart 2020 zijn er nieuwe landelijke maatregelen van kracht geworden omtrent het coronavirus. Zorgsamen volgt de berichtgeving nauwgezet en zal eenieder hierover zo goed mogelijk blijven informeren.

Wij geven het volgende advies aan onze medewerkers en cliënten:
  • Schud elkaar niet de hand. Gelukkig zijn er vele andere manieren om elkaar respectvol te begroeten. Geef een ‘elleboogje’, een ‘voetje’ of verzin zelf iets wat bij de situatie past.
Wij adviseren verder:
  • Was regelmatig uw handen gedurende 30 seconden.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Zorg naast goede persoonlijke hygiëne ook voor een gepaste afstand tussen elkaar van 1,5 meter.
Wat doen wij?

Wij volgen de actuele voorschriften van het RIVM en GGD.

Medewerkers

De scholen en kinderopvang gaan vanaf 16 maart dicht tot en met 6 april, uitgezonderd de kinderen van mensen met een vitaal beroep. Zorgpersoneel valt onder de vitale beroepen, waardoor dit personeel zoveel
mogelijk aan het werk moet blijven. Zorgsamen valt onder de (thuis)zorg, dus wordt van alle medewerkers verwacht dat ze ook aan het werk blijven. Alle zorgmedewerkers kunnen gewoon aan het werk, zolang ze geen griepachtige verschijnselen hebben. Verkoudheid en hoesten alleen is geen reden om thuis te blijven. Als een medewerker koorts heeft (hoger dan 38 graden), moet deze contact opnemen met zijn/haar werkgever.

Cliënten

U ontvangt de zorg/hulp zolang dit mogelijk is. Als u liever geen risico wilt lopen, dan kunt u de zorg/hulp afzeggen bij ons op kantoor. Heeft u ziekteverschijnselen van griep (of is het coronavirus vastgesteld) dan willen wij benadrukken dat dit bij Zorgsamen gemeld moet worden. In overleg met u wordt dan bekeken wat er nog mogelijk is qua zorg/hulp.

Bereikbaarheid en bezetting kantoor

Onze werkzaamheden worden niet meer vanaf één locatie uitgevoerd. Een aantal van onze medewerkers werkt vanaf huis. Dit heeft mogelijk wel consequenties voor onze telefonische bereikbaarheid.

Mochten er nieuwe maatregelen komen dan zullen wij de informatie op onze website plaatsen.

De cursussen voor onze medewerkers voor de maand maart en begin april hebben wij laten vervallen!

Met vriendelijke groet,

Het Zorgsamen Team