Zorgsamen ook in Nijmegen

Directeur Marco Duut (l) en wethouder Bert Frings (r).

De gemeente Nijmegen heeft met Zorgsamen een samenwerkingovereenkomst gesloten, waarbij de Uithoornse zorgaanbieder op korte termijn in Nijmegen huishoudelijke hulp gaat organiseren. De Nijmeegse wethouder Bert Frings en Zorgsamen-directeur Marco Duut ondertekenden de overeenkomst ‘Hulp bij het huishouden’ medio mei. De samenwerking gaat al op 1 juni 2016 van start.

Frings: “De gemeente Nijmegen besluit de hulp bij het huishouden in stand te houden, maar de systematiek wordt wel aangepast. Tot nu toe werd geïndiceerd op basis van standaarden in uren, minuten en vierkante meters. Vanaf 1 juni wordt dat resultaatgericht maatwerk”.

“Wat iemand zelf nog kan doen in het huishouden en wat voor hem ‘een schoon en leefbaar huis’ betekent, verschilt per persoon. Wij als zorgaanbieder gaan daarom met de klant in gesprek over wat hij zelf nog kan, wat hij nodig heeft aan ondersteuning en wat daarbij de wensen zijn. Het resultaat is voor iedereen wel hetzelfde: er wordt gedaan wat nodig is om te kunnen leven in een schoon en leefbaar huis”, vult Zorgsamen-directeur Marco Duut de Nijmeegse wethouder aan.