Nieuwe leden voor de Cliëntenraad gezocht!

Zorgsamen zoekt nieuwe leden voor haar cliëntenraad.
Krijgt u hulp van Zorgsamen (thuiszorgorganisatie in Uithoorn) of bent u mantelzorger van iemand die zorg krijgt van Zorgsamen? Woont u, of een familielid, in het verzorgingsgebied van Zorgsamen, namelijk: Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel of Badhoevedorp, Hoofddorp, Ouderkerk aan de Amstel of Duivendrecht? Dan kunt u toetreden tot de cliëntenraad.
Waarom? Wij, als cliënten, zijn de “voedingsbron” van thuiszorgorganisatie Zorgsamen. Als cliënt hebben wij de ervaring en de wensen om de organisatie de juiste zorg aan ons te kunnen bieden.
Alle cliënten van Zorgsamen krijgen via de cliëntenraad de kans om mee te praten én te adviseren over aangelegenheden die een ieder aangaat. Deze raad heeft adviesrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Zorgsamen over alle onderwerpen die voor ons als cliëntenraad van belang zijn.
U kunt denken aan: de kwaliteit van de geboden zorg, uitbreiding van zorgmogelijkheden, samenwerkingsverbanden enz.. De cliëntenraad heeft dus een belangrijke stem, die gehoord moet worden!

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. De leden van de cliëntenraad onderhouden daarom contacten met medecliënten en/of mantelzorgers.

Wij zijn op zoek naar meer leden voor de cliëntenraad. Hebt u zelf of een familielid belangstelling? Neemt u dan contact op met Wijnanda Alberts, voorzitter cliëntenraad, per e-mail (clientenraad@zorgsamen.nl) of
telefoon (mobiel: 06 518 159 71).

Van de leden in onze cliëntenraad vragen wij:
• betrokkenheid bij de zorg en specifiek voor de cliënten van Zorgsamen
• samenwerking en overleg in vergadervorm
• kritisch en tactisch kunnen denken en handelen.